معنی و ترجمه کلمه چیز عادى یا طبیعى به انگلیسی چیز عادى یا طبیعى یعنی چه

چیز عادى یا طبیعى

matter of course

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها