معنی و ترجمه کلمه چیزى که رنگ را حل مى کند به انگلیسی چیزى که رنگ را حل مى کند یعنی چه

چیزى که رنگ را حل مى کند

remover

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها