معنی و ترجمه کلمه آئین بدرود و دعاى خیر به انگلیسی آئین بدرود و دعاى خیر یعنی چه

آئین بدرود و دعاى خیر

send off

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها