معنی و ترجمه کلمه dust به فارسی dust یعنی چه

dust


ارد،گرد وخاک ،غبار،خاکه ،ذره ،گردگيرى کردن ،گردگرفتن از(با)off،ريختن ،پاشيدن( مثل گرد)،تراب
علوم مهندسى : گرد گوگرد
شيمى : غبار
زيست شناسى : گرد

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها