معنی و ترجمه کلمه d. situation به فارسی d. situation یعنی چه

d. situation


موقع يا موقعيت باريک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها