معنی و ترجمه کلمه فاصله معین به انگلیسی فاصله معین یعنی چه

فاصله معین

span


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها