معنی و ترجمه کلمه wage bargain به فارسی wage bargain یعنی چه

wage bargain


بازرگانى : چانه زنى دستمزد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها