معنی و ترجمه کلمه ظرف سفالى به انگلیسی ظرف سفالى یعنی چه

ظرف سفالى

fictile

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها