معنی و ترجمه کلمه ظلم و ستم به انگلیسی ظلم و ستم یعنی چه

ظلم و ستم

tyranny


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها