معنی و ترجمه کلمه ظرافت فوق العاده به انگلیسی ظرافت فوق العاده یعنی چه

ظرافت فوق العاده

supersubtlety

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها