معنی و ترجمه کلمه ظروف شیشه به انگلیسی ظروف شیشه یعنی چه

ظروف شیشه

glassware

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها