معنی و ترجمه کلمه ظروف سخت به انگلیسی ظروف سخت یعنی چه

ظروف سخت

ironware

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها