معنی و ترجمه کلمه ظرف نقره به انگلیسی ظرف نقره یعنی چه

ظرف نقره

silver plate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها