معنی و ترجمه کلمه ظروف سفالین براق به انگلیسی ظروف سفالین براق یعنی چه

ظروف سفالین براق

lusterware

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها