معنی و ترجمه کلمه ظهور و تجلى عیسى به انگلیسی ظهور و تجلى عیسى یعنی چه

ظهور و تجلى عیسى

epiphany

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها