معنی و ترجمه کلمه retroflex به فارسی retroflex یعنی چه

retroflex


برگشتن ،خميدن ،خميده بعقب ،قفا رفتن زبان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها