معنی و ترجمه کلمه nicotinism به فارسی nicotinism یعنی چه

nicotinism


مسمويت از نيکتين در نتيجه استعمال زياد تنباکو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها