معنی و ترجمه کلمه officer of the day به فارسی officer of the day یعنی چه

officer of the day


علوم نظامى : افسر نگهبان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها