معنی و ترجمه کلمه instruction set به فارسی instruction set یعنی چه

instruction set


کامپيوتر : مجموعه دستورالعمل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها