معنی و ترجمه کلمه heart-sick به فارسی heart-sick یعنی چه

heart-sick


دلسوخته ،دلتنگ ،افسرده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها