معنی و ترجمه کلمه interlocutress به فارسی interlocutress یعنی چه

interlocutress


زنى که طرف گفتگو باشد،هم سخن ،طرف گفتگو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها