معنی و ترجمه کلمه gotten به فارسی gotten یعنی چه

gotten


اسم مفعول فعلget

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها