معنی و ترجمه کلمه item number به فارسی item number یعنی چه

item number


شماره رديف ،شماره اقلام جنس
علوم نظامى : شماره جنس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها