معنی و ترجمه کلمه radio deception به فارسی radio deception یعنی چه

radio deception


گول زدن دشمن با بى سيم
علوم نظامى : فريب راديويى دشمن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها