معنی و ترجمه کلمه آدم شکم گنده به انگلیسی آدم شکم گنده یعنی چه

آدم شکم گنده

pycnic
pyknic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها