معنی و ترجمه کلمه magnifier به فارسی magnifier یعنی چه

magnifier


تقويت کننده نور،تقويت کننده ،بزرگ کننده ،ذره بين ،درشت کن ،بزرگ ساز،درشت نما
علوم مهندسى : تقويت کننده
علوم نظامى : ذره بين درشت نما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها