معنی و ترجمه کلمه گاه شناسى به انگلیسی گاه شناسى یعنی چه

گاه شناسى

chronology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها