معنی و ترجمه کلمه قابلیت بازتاب به انگلیسی قابلیت بازتاب یعنی چه

قابلیت بازتاب

reflectance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها