معنی و ترجمه کلمه خاک آهکدار به انگلیسی خاک آهکدار یعنی چه

خاک آهکدار

malm
marl
marlite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها