معنی و ترجمه کلمه قابل حمله به انگلیسی قابل حمله یعنی چه

قابل حمله

assailable
vulnerable

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها