معنی و ترجمه کلمه فرمانده کشتى بازرسى به انگلیسی فرمانده کشتى بازرسى یعنی چه

فرمانده کشتى بازرسى

privateer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها