معنی و ترجمه کلمه brevity code به فارسی brevity code یعنی چه

brevity code


کد اختصارى ،رمز اختصارى
علوم نظامى : علامت اختصارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها