معنی و ترجمه کلمه آدم فضول به انگلیسی آدم فضول یعنی چه

آدم فضول

busybody
marplot
quidnunc

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها