معنی و ترجمه کلمه گاو فروش به انگلیسی گاو فروش یعنی چه

گاو فروش

cattleman

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها