معنی و ترجمه کلمه گزندگى به انگلیسی گزندگى یعنی چه

گزندگى

bite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها