معنی و ترجمه کلمه گل و بوته انداختن به انگلیسی گل و بوته انداختن یعنی چه

گل و بوته انداختن

branch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها