معنی و ترجمه کلمه گنجشکى به انگلیسی گنجشکى یعنی چه

گنجشکى

passerine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها