معنی و ترجمه کلمه گلگون به انگلیسی گلگون یعنی چه

گلگون

florid
rose colored
roseate
rosy
ruddy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها