معنی و ترجمه کلمه گلگونى به انگلیسی گلگونى یعنی چه

گلگونى

floridity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها