معنی و ترجمه کلمه گرده چرخان به انگلیسی گرده چرخان یعنی چه

گرده چرخان

disk drive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها