معنی و ترجمه کلمه گزینه قطع و وصل به انگلیسی گزینه قطع و وصل یعنی چه

گزینه قطع و وصل

on off switch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها