معنی و ترجمه کلمه گیاه خوار به انگلیسی گیاه خوار یعنی چه

گیاه خوار

herbivore
phytophagous
vegetarian
vegetarianism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها