معنی و ترجمه کلمه explain به فارسی explain یعنی چه

explain


توضيح دادن ،باتوضيح روشن کردن ،شرح دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها