معنی و ترجمه کلمه whoosh به فارسی whoosh یعنی چه

whoosh


صداى تماس جسم سريع با هوا،صداى صفيرايجاد کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها