معنی و ترجمه کلمه فائق ماوراى مقررات به انگلیسی فائق ماوراى مقررات یعنی چه

فائق ماوراى مقررات

trancscendent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها