معنی و ترجمه کلمه جدا ساز میدان به انگلیسی جدا ساز میدان یعنی چه

جدا ساز میدان

field separator

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها