معنی و ترجمه کلمه قسمت حساس و عروقى میان پوست به انگلیسی قسمت حساس و عروقى میان پوست یعنی چه

قسمت حساس و عروقى میان پوست

dermis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها