معنی و ترجمه کلمه گله کردن به انگلیسی گله کردن یعنی چه

گله کردن

blame
carp
gripe
grumble

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها