معنی و ترجمه کلمه danger was imminent به فارسی danger was imminent یعنی چه

danger was imminent


خطر نزديک بود،خطر تهيد ميکرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها