معنی و ترجمه کلمه measurement of demand به فارسی measurement of demand یعنی چه

measurement of demand


اندازه گيرى تقاضا
بازرگانى : تخمين تقاضا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها